Case study:TalTechi LinkedIn kontohaldus

Ülevaade 

LinkedIn on vaieldamatult maailma kõige suurem ärivõrgustik, mille võimas potentsiaal on Eestis täiel määral kasutamata. LinkedIn’is on üle 675 miljoni kasutaja, kellest ~70% asuvad väljaspool Põhja-Ameerikat. LinkedIn on enim tuntud sealsete värbamis- ja reklaamivõimaluste tõttu, kuid on lisaks ka võimas tööriist uute kontaktide ning suhete loomiseks.

Käesolevas case-study-s toome välja, kuidas tõstsime kordades TalTechi LinkedIn postituste vaatamisi ja ulatust.

Klient 

Meie kontohalduse ja brändi tuntuse kasvatamise kliendiks oli Tallinna Tehnikaülikool ehk TalTech, mille missiooniks on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

Väljakutse

TalTechi jaoks oli peamine eesmärk suurendada nähtavust ja teadlikkust ülikooli ettevõtluskoostööst, tehnosiirdest ja arendustöödest ülikooli koostööpartnerite, vilistlaste ja just eestikeelsete kasutajate seas. Seetõttu tegime 90% postitustest on eesti keeles. TalTechi jälgijaskonna kasvatamisel ja hoidmisel oli määravaks postituste sisu ja lehe aktiivsus. Postitasime iga nädal 3-4 konkreetsele sihtrühmale suunatud ja läbimõeldud postitusi.  

Lahendus

TalTechi sõnumite levitamiseks alustasime strateegia sõnastamisega, et sellest lähtuvalt TalTechi LinkedIni ettevõtte profiili optimeerida ning luua sihtrühma kõnetavad postitused. 

Sisustrateegiat luues mõtlesime koos kliendiga läbi teemad ja valdkonnad, mis nende soovitud sihtrühma kõnetavad. Samuti mõtlesime postituste sisu määramisel ka sisemise tööandja brändi peale – kas TalTechi töötajad, vilistlased,  tudengid ja koostööpartnerid jagaksid postitusi uhkusega? Kuna ainuüksi heast sihtrühma tundmisest ja kõnetavatest postitustest ei piisa, siis kasutasime oma teadmisi LinkedIn algoritmidest selleks, et postitused jõuaksid rohkemateni ja saaksid rohkem reaktsioone.

Sisustrateegia loomise käigus kirja saanud fookust ja sihtrühma silmas pidades oli meie järgmiseks sammuks TalTechi LinkedIn profiili optimeerimine. Profiili väljanägemine omab väga suurt mõju kuvandi tugevdamisele, sest tekitab profiili külastajates esmase kuvandi TalTechi olemusest ja brändist. Lisaks aitas optimeeritud ettevõtte profiil kaasa püstitatud eesmärkide saavutamisele, sest optimeeritud LinkedIni profiilid saavad keskmiselt kuni 30% rohkem vaatamisi.

TalTechi profiili korrastamisel võtsime fookusesse profiilipildi, taustapildi, logo, ettevõtte detailide ning ettevõtte tutvustuse (about us) korrektse terviku. Kuna statistika ütleb, et esinduslik profiilipilt aitab tuua ligi kuus korda rohkem külastajaid ning läbimõeldud taustapilt aitab hetkega edasi anda soovitud sõnumi, siis töötasime välja TalTechile sobivad lahendused. Lisaks visuaalidele töötasime välja ka löövad ja TalTechi tegevusega haakuvaid märksõnu sisaldavad sisutekstid, mis aitasid profiilile jõudnud kasutajaid ka seal hoida. Lühidalt ja sisukalt kirjutatud ja õigeid märksõnu sisaldavad sisutekstid aitavad ettevõttel rohkem silma jääda ka Google otsingutes. 

Tulemused

Kontohalduse käigus tõstsime TalTechi LinkedIni konto engagement rate-i (ER) kuni 147 protsenti.Tõstsime TalTechi engagement rate-i keskmise 1,07 pealt keskmise 2,11 peale. Seega kolm kuud kestnud professionaalne kontohaldus aitas TalTechi postituste kaasatust tõsta ligi pooleteise kordselt.
Periood01/1901/20vs %02/1902/20vs %03/1903/20vs %
ER0,912,01121%0,892,2147%1,42,1251%
Tõstsime TalTechi LinkedIn konto clicks on links näitajat (CL) kuni 269 protsenti.Clicks on links näitaja tõstsime keskmiselt 343 pealt 1045 peale. See tähendab, et TalTechi postitustest jagatud linke klikiti lahti ligi kolm korda rohkem, kui seda tehti enne, kui B2B Growth tiim kontohalduse üle võttis. 
Periood01/1901/20vs %02/1902/20vs %03/1903/20vs %
CL4301125162%289863199%3111148269%

Tõstsime TalTechi LinkedIn konto reactions (RA) näitajat kuni 178 protsenti.Tõstsime TalTechi postitustele saadud reaktsioonide hulka kolme kuu jooksul kuni ligi kaks korda. 
Periood01/1901/20vs %02/1902/20vs %03/1903/20vs %
RA201419108%231642178%215454111%

Kokkuvõte

Tõstsime TalTechi nähtavust LinkedInis kordades ja seda ilma tasulise reklaamita. Veelgi muljetavaldavamaks teeb selle tulemuse fakt, et 90% TalTechi postitustest on eesti keeles.

Kasutades õigeid LinkedIni strateegiaid ja kaardistades jälgijaskonda, on võimalik kasvatada oma ettevõtte nähtavust märgatavalt, kiirendada oma brändi tuntuse levikut ning turundada seeläbi oma tooteid või teenuseid.

Kui Teie ettevõtte vajab LinkedIn teenuseid võtke meiega julgelt ühendust.